Pakalpojuma noteikumi

PĀRSKATS

Šo tīmekļa vietni pārvalda EXPLORO SIA. Visā vietnē termini "mēs", "mums" un "mūsu" attiecas uz EXPLORO SIA. EXPLORO SIA piedāvā šo vietni, tostarp visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas pieejami šajā vietnē, Jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka Jūs piekrītat visiem šeit minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni un/vai iegādājoties mūsu produktus, Jūs iesaistāties mūsu "Pakalpojumā" un piekrītat ievērot šeit aprakstītos pakalpojuma noteikumus (turpmāk - Noteikumi), un nosacījumus, tostarp tos papildu noteikumus un nosacījumus, uz kuriem šie Noteikumi atsaucas. Šie Noteikumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Noteikumus pirms pieslēgšanās mūsu vietnei. Piekļūstot vietnei vai izmantojot jebkuru tās daļu, Jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Jebkurā laikā šajā lapā varat iepazīties ar jaunāko Noteikumu versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo Noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt šo lapu, lai uzzinātu par izmaiņām. Turpmāka vietnes lietošana vai piekļuve tai pēc jebkādu izmaiņu publicēšanas nozīmē, ka Jūs piekrītat šīm izmaiņām.

Mūsu veikals ir izvietots vietnē Mozello vietnē (https://www.mozello.lv/), nodrošinot mums tiešsaistes e-komercijas platformu, kas ļauj mums pārdot Jums savus produktus un pakalpojumus.

1. SADAĻA - TIEŠSAISTES VEIKALA NOTEIKUMI

Piekrītot šiem Noteikumiem, Jūs apliecināt, ka esat pilngadīgs.

Jūs nedrīkstat izmantot mūsu produktus jebkādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, kā arī, izmantojot mūsu sniegtos pakalpojumus, nedrīkstat pārkāpt spēkā esošos likumus (tostarp, autortiesību likumus).

Jebkura Noteikumu pārkāpuma rezultātā jūsu pasūtījumi tiks nekavējoties anulēti.

2. SADAĻA - VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atteikt pakalpojumu sniegšanu jebkurai personai jebkāda iemesla dēļ.

Jūs piekrītat neatveidot, nedublēt, nekopēt, nepārdot, tālāk pārdot vai neizmantot nevienu jums piegādātās preces vai sniegtā pakalpojuma daļu, bez mūsu skaidras rakstiskas atļaujas.

Šajos Noteikumos izmantotie virsraksti ir iekļauti tikai ērtības labad un neierobežo vai citādi neietekmē šos Noteikumus.

3. SADAĻA - INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, PILNĪGUMS UN SAVLAICĪGUMS

Mēs neesam atbildīgi, ja šajā vietnē pieejamā informācija nav precīza, pilnīga vai aktuāla. Šajā vietnē sniegtais materiāls ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai, un uz to nevajadzētu paļauties vai to izmantot kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai. Jebkāda paļaušanās uz šajā vietnē sniegto materiālu ir Jūsu pašu risks.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, taču mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju mūsu vietnē. Jūs piekrītat, ka Jūsu pienākums ir sekot līdzi izmaiņām mūsu vietnē.

4. SADAĻA - PAKALPOJUMA UN CENU IZMAIŅAS

Mūsu produktu un pakalpojumu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt lapā pieejamo produktu vai pakalpojumu klāstu un to saturu bez iepriekšēja brīdinājuma.

5. SADAĻA - PRODUKTI VAI PAKALPOJUMI

Daži produkti vai pakalpojumi var būt pieejami tikai tiešsaistē.

Mēs esam pielikuši visas pūles, lai pēc iespējas precīzāk attēlotu mūsu produktu krāsas un attēlus, kas redzami veikalā. Mēs nevaram garantēt, ka Jūsu datora monitora attēlotā krāsa būs precīza.

Mēs paturam tiesības ierobežot mūsu produktu vai pakalpojumu pārdošanu, nosakot noteiktas prasības pircējam. Piemēram, noteiktas apmācības var būt pieejamas tikai Psihologu reģistrā (https://www.ikvd.gov.lv/lv/psihologu-registrs) reģistrētām un/vai noteiktās jomās sertificētām personām. Mēs paturam tiesības ierobežot jebkuru mūsu piedāvāto produktu vai pakalpojumu daudzumu. Visi produktu apraksti vai produktu cenas var tikt mainītas pēc mūsu ieskatiem jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt jebkura produkta vai pakalpojuma pārdošanu.

Mēs negarantējam, ka Jūsu iegādāto vai iegūto produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu kvalitāte atbildīs Jūsu cerībām.

6. SADAĻA – PASŪTĪJUMĀ NORĀDĪTĀS INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Mēs paturam tiesības atteikt jebkuru jūsu veikto pasūtījumu. Mēs pēc saviem ieskatiem varam ierobežot vai atcelt iegādāto produktu daudzumu vienai personai vai vienam pasūtījumam. Šie ierobežojumi var attiekties uz pasūtījumiem, kas veikti ar vienu un to pašu klienta kontu, vienu un to pašu kredītkarti un/vai pasūtījumiem, kuros izmantota viena un tā pati norēķinu un/vai piegādes adrese. Gadījumā, ja mēs veicam izmaiņas pasūtījumā vai atceļam pasūtījumu, mēs Jūs par to informēsim, sazinoties e-pastā, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai piegādes adresi. Mēs paturam tiesības ierobežot vai atcelt pasūtījumus, kurus, pēc mums pieejamās informācijas ir veikuši dīleri, tālākpārdevēji vai izplatītāji.

Veicot pasūtījumu Jūs sniedzat aktuālu, pilnīgu un precīzu savu kontaktinformāciju.

7. SADAĻA - TREŠO PUŠU SAITES

Noteikts saturs, produkti un pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot mūsu Pakalpojumu, var ietvert trešo pušu materiālus.

Trešo personu saites šajā vietnē var novirzīt Jūs uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam un neuzņemamies nekādu atbildību par trešo personu materiāliem vai tīmekļa vietnēm, kā arī par jebkādiem citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas saistīti ar preču, pakalpojumu, resursu, satura iegādi vai izmantošanu, vai jebkādiem citiem darījumiem, kas veikti saistībā ar trešo pušu tīmekļa vietnēm. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar trešās puses noteikumiem un praksi un pārliecinieties, ka tos saprotat, pirms iesaistāties kādā darījumā. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par trešās puses produktiem ir jāadresē trešajai pusei.

8. SADAĻA - LIETOTĀJU KOMENTĀRI, ATSAUKSMES UN CITI IESNIEGUMI

Ja Jūs bez mūsu pieprasījuma nosūtat mums radošas idejas, ieteikumus, priekšlikumus, plānus vai citus materiālus tiešsaistē, pa e-pastu, pa pastu vai citādi (kopā saukti "komentāri"), jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā un bez ierobežojumiem varam rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un citādi izmantot jebkurā informācijas nesējā jebkādus Jūsu mums nosūtītos komentārus. Mums nav un nebūs pienākuma (1) saglabāt jebkādu komentāru konfidencialitāti; (2) maksāt kompensāciju par jebkādiem komentāriem; vai (3) atbildēt uz jebkādiem komentāriem.

Jūs piekrītat, ka Jūsu komentāri nepārkāps nevienas trešās personas tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmes, privātumu, personiskās vai citas personiskās vai īpašumtiesības. Jūs arī piekrītat, ka Jūsu komentāri nesaturēs apmelojošus vai citādi nelikumīgus, aizskarošus vai nepieklājīgus materiālus. Jūs nedrīkstat izmantot viltotu e-pasta adresi, izlikties par kādu citu personu vai kā citādi maldināt mūs vai trešās personas par komentāru izcelsmi. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem saviem komentāriem un to pareizību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par Jūsu vai trešo personu publicētajiem komentāriem.

9. SADAĻA - PERSONISKĀ INFORMĀCIJA

Jūsu personiskās informācijas sniegšanu, izmantojot veikalu, reglamentē mūsu Privātuma politika.

10. SADAĻA - KĻŪDAS, NEPRECIZITĀTES UN IZLAIDUMI

Reizēm mūsu vietnē var būt informācija, kurā ir drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumi, kas var attiekties uz produktu vai pakalpojumu aprakstiem, cenām, akcijām, piedāvājumiem, produktu piegādes izmaksām, pārvadāšanas laikiem un pieejamību. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt pasūtījumus, ja kāda informācija ir izrādījusies neprecīza, jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma (tostarp pēc tam, kad esat veicis/veikusi savu pasūtījumu).

Mēs neuzņemamies pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt informāciju tīmekļa vietnē, tostarp, informāciju par cenām, izņemot likumā noteiktos gadījumos. Neviens tīmekļa vietnē norādītais atjaunināšanas vai atjaunošanas datums nav jāuzskata par norādi, ka visa informācija Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē ir mainīta vai atjaunināta.

11. SADAĻA - AIZLIEGTI IZMANTOŠANAS VEIDI

Papildus citiem aizliegumiem, kas izklāstīti Noteikumos, jums ir aizliegts izmantot vietni vai tās saturu: (a) jebkādiem nelikumīgiem mērķiem; (b) aicināt citus veikt vai piedalīties jebkādās nelikumīgās darbībās; (c) pārkāpt noteikumus, normas, likumus; (d) pārkāpt mūsu vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības; (e) iesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju; (f) augšupielādēt vai pārraidīt vīrusus vai cita veida ļaunprātīgu kodu, kas tiks vai var tikt izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs tīmekļa vietnes vai jebkuras saistītās tīmekļa vietnes, citu tīmekļa vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; (g) vākt vai izsekot citu personu personisko informāciju; (h) jebkādiem nepiedienīgiem vai amorāliem mērķiem; vai (i) traucēt vai apiet tīmekļa vietnes vai jebkuras saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta drošības elementus. Mēs paturam tiesības pārtraukt Jums pakalpojuma sniegšanu šīs vai jebkuras saistītās vietnes izmantošanu, ja pārkāpjat jebkuru no aizliegtajiem izmantošanas veidiem.

12. SADAĻA - ATTEIKŠANĀS NO GARANTIJĀM; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Mēs negarantējam, ka mūsu pakalpojuma lietošana būs nepārtraukta, savlaicīga, droša vai bez kļūdām.

Mēs negarantējam, ka rezultāti, ko var iegūt, izmantojot pakalpojumu, būs precīzi vai uzticami.

Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam atcelt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai atcelt pakalpojumu jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Produkti un pakalpojumi, kas Jums tiek sniegti, izmantojot tīmekļa vietni, (izņemot gadījumus, kad mēs to skaidri norādām) tiek sniegti "tādi, kādi tie ir" un "tādi, kādi tie ir pieejami" Jūsu lietošanai, bez jebkādiem tiešiem vai netiešiem apliecinājumiem, garantijām vai nosacījumiem, tostarp bez jebkādām netiešām garantijām vai nosacījumiem par komerciālu izmantojamību, kvalitāti, piemērotību konkrētam mērķim, ilgmūžību, īpašumtiesībām un tiesību neierobežošanu.

Mūsu darbinieki un vadītāji, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbuzņēmēji, stažieri, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licenču izsniedzēji nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādu kaitējumu, zaudējumiem, prasībām vai jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, sodāmiem vai izrietošiem jebkāda veida zaudējumiem, tostarp, par negūtu peļņu, zaudētiem ieņēmumiem, ietaupījumiem, datu zudumu, aizstāšanas izmaksām vai līdzīgiem zaudējumiem vai par jebkādām citām prasībām, kas jebkādā veidā saistītas ar mūsu sniegto pakalpojumu vai produktu un to lietošanu, tostarp, par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem jebkurā saturā vai jebkādiem zaudējumiem vai jebkāda veida kaitējumiem, kas radušies Pakalpojuma lietošanas vai jebkura satura (vai produkta).

13. SADAĻA - ATLĪDZINĀŠANA

Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus, aizstāvēt un pasargāt EXPLORO SIA un mūsu meitas uzņēmumus, filiāles, partnerus, darbiniekus, vadītājus, aģentus, darbuzņēmējus, licencētājus, pakalpojumu sniedzējus, apakšuzņēmējus, piegādātājus, stažierus un darbiniekus no jebkādām prasībām vai prasījumiem, tostarp pamatotām advokātu atlīdzības izmaksām, ko izvirzījusi jebkura trešā persona, kas radušās šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu vai tajos iekļauto dokumentu pārkāpuma dēļ vai saistībā ar šo noteikumu vai dokumentu, uz kuriem tie atsaucas, pārkāpumu vai jebkuras trešās personas tiesību aktu vai tiesību pārkāpumu.

14. SADAĻA - NODALĀMĪBA

Gadījumā, ja kāds no šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu punktiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums tomēr ir izpildāms, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un neizpildāmā daļa tiek uzskatīta par atdalītu no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, un šāds lēmums neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

15. SADAĻA - PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Šos Noteikumus un visus atsevišķos līgumus, saskaņā ar kuriem mēs jums sniedzam pakalpojumus vai pārdodam preces, reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas republikas tiesību aktiem.

16. SADAĻA - IZMAIŅAS PAKALPOJUMA NOTEIKUMOS

Jūs jebkurā laikā varat iepazīties ar jaunāko Noteikumu versiju šajā lapā.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo Noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un izmaiņas mūsu tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt mūsu tīmekļa vietni, lai uzzinātu par izmaiņām. Turpmāka mūsu tīmekļa vietnes vai Pakalpojuma izmantošana vai piekļuve tai pēc jebkādu šo Pakalpojuma noteikumu izmaiņu publicēšanas nozīmē, ka Jūs piekrītat šīm izmaiņām.

20. SADAĻA - KONTAKTINFORMĀCIJA

Jautājumi par Noteikumiem jāsūta mums uz info@exploro.lv.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.